‘Sense of urgency’

Of het nu gaat om een teamprestatie of een individuele performance. De verbetering hiervan start met ‘a sense of urgency’. De erkenning dat het belangrijk is dat er dringend iets moet gebeuren en de intrinsieke  wil om daaraan te werken middels coaching, zijn de randvoorwaarden om te komen tot een succesvol coachingstraject.

De werkwijze van onze coachingstrajecten wordt gekenmerkt door de kwaliteiten, ambities en waarden van de deelnemer centraal te stellen. Hierdoor wordt op een positieve en krachtige manier intensief gewerkt om het gewenste resultaat te realiseren.

Het gewenste resultaat zal vanuit de intake geformuleerd worden waarbij gevraagd wordt om concrete praktijksituaties in te brengen om de coachsvraag helder te krijgen. Naast het vaststellen van de coachsvraag en het gewenste resultaat is de intake uitermate belangrijk om te komen tot wederzijds vertrouwen en commitment(*).

Uiteindelijk zal de gecoachte gedurende het coachingstraject zich steeds bewuster worden van de eigen krachten en hoe die daarmee de belemmeringen kan wegnemen of het gewenste resultaat kan realiseren. Ook krijgt de gecoachte inzichtelijk wat de randvoorwaarden zijn om succesvol met de eigen krachten voortgang te boeken. Tenslotte zal de gecoachte uit de comfortzone treden om gericht de strijd aan te gaan met de uitdaging in de praktijk.

Maak een afspraak voor meer info over HR coach voor Leidinggevenden in Techniek via info@hetkleinseminarie.nl of bel 0653 719811.

 

(*) zonder wederzijds vertrouwen en commitment zal er geen coaching plaatsvinden!