trainingen

maatwerk leadershiptrainingen

 

Leadershipstrainingen

Het klein seminarie ontwikkelt leadershiptrainingen. Dit zijn maatwerktrainingen die in nauw overleg met de opdrachtgever tot stand komen. Allereerst wordt op basis van een intake bepaald wat het gewenste resultaat zou moeten zijn en wordt er getoetst wat de mate van de ‘sense of urgency’ is. De erkenning en het gevoel dat het belangrijk is dat er dringend iets moet gebeuren is immers de randvoorwaarde om te komen tot een succesvol trainingstraject. Vervolgens wordt gezamenlijk met de opdrachtgever aan het programma vorm en inhoud gegeven. Vanuit Het klein seminarie zal naast de vorm en inhoud ook veel aandacht zijn voor beleving. Onze visie is dat een gepassioneerde beleving de drijfveer is voor inspiratie. Een inspiratie die nodig is om het getrainde te gaan toepassen.

Het klein seminarie - Leadershiptrainingen - MT2 - HR Tool

Mt kwadraat en HR tooltrainingen

Naast de volledige maatwerktrainingen zijn er diverse trainingsconcepten. Ter illustratie zijn de trainingsconcepten ‘MT kwadraat’ en ‘HR tool trainingen’ onderaan deze pagina omschreven. Bij beide trainingen zijn de contouren al bepaald, maar in overleg met de opdrachtgever wordt de inhoud bepaald.

 

INHOUD altijd in overleg

Een goed voorbeeld dat de inhoud altijd in overleg gaat is een onderneming die enthousiast reageerde op het concept MT kwadraat. Echter was er ook behoefte aan een ontspannende samenwerking als team. Daarom gezamenlijk besloten om het programma van MT kwadraat af te sluiten in een ‘escape room’.

MT2

Een reguliere MT vergadering zo vormgeven en benutten dat het resultaat simpelweg kan worden omschreven als zinvol & inspirerend dat is MT2. Je haalt immers meer uit je MT vergadering. Zo start je ’s ochtends met je reguliere MT vergadering in Het klein seminarie gevolgd door een korte stadswandeling door de oude binnenstad naar een ongedwongen, intieme ‘lunchroom’. Na de lunch verzorgt Jacco Nab het middagprogramma met de sessie ‘Our power and qualities’. In deze sessie zal centraal staan het benoemen van elkaars kwaliteiten met behulp van het kwaliteitenspel en de kernkwadrant (kwadrant van Ofman). Het zal gaan om een beroep doen op elkaars kernkwaliteiten om zo iedereen in zijn kracht te krijgen. Ook persoonlijke uitdagingen, valkuilen en allergieën worden inzichtelijk waardoor er meer bewustwording en begrip gevormd kan worden. De kern is echter kwaliteit. Kernkwaliteiten zijn ontstaan en worden gedreven door passie!

HR tool trainingen

Door het goed hanteren van HR tools krijgen leidinggevenden meer grip op de begeleiding van hun medewerkers. De leidinggevende wordt in staat gesteld meer en beter te sturen in de primaire processen. Hiervoor ontwikkelen en verzorgen wij in nauw overleg met de opdrachtgever HR tool trainingen voor leidinggevenden. Leidinggevenden nemen deel aan een training die inhoudelijk op maat gesneden is voor de thematiek en de situatie die actueel is binnen de onderneming. De leidinggevende wordt getraind om de bedrijfseigen HR tool volledig in te zetten voor de optimale grip en sturing. Voorbeelden: ‘De rol van leidinggevende bij ziekteverzuim’, ‘Het voeren van sturende functioneringsgesprekken’ en ‘Een goed sollicitatiegesprek is een daalder waard’.

Een leadershipstraining volgen?

Neem contact op voor verder informatie, prijzen en boekingen
Contact