Historie

het onstaan van het klein seminarie

 

‘Een seminarie is een plek waar geestelijken zich ontwikkelen en worden opgeleid’

Alhoewel deze oorspronkelijke functie al decennia lang verloren is,
inspireert de wetenschap dat dit een historische plek was voor ontwikkeling velen enorm.

het ontstaan van Het klein seminarie - historie

gesticht in 1818

De huidige neogotische stijl van het gebouw dateert uit 1899, echter werd het kleinseminarie (zo werd dat geschreven) al gesticht in 1818 in een stadskern met vele kerken. In 1857 werd het kolossale seminariegebouw neergezet dat in 1899 werd uitgebreid naar de huidige vorm in verband met het alsmaar stijgende studenten aantal.

Van priesteropleiding tot trainingsruimte

1818 - 1935

6000 studenten

Tussen de periode 1818 en 1935 verbleven meer dan 6000 studenten binnen het kleinseminarie. Bijna de helft van de studenten werd priester.

1937

augustijnen

In 1937 trekken de augustijnen in het seminariegebouw om hun schriftelijke studiecentrum te vestigen. Augustijnen staan in Nederland bekend om hun oprichtingen van VWO scholen in de 20e eeuw.

1974 - 1997

sociale academie & hogeschool

De sociale academie De Nijenburgh vestigt zich in 1974 in het markante gebouw. De studiezaal wordt omgebouwd tot toneelzaal die ook zo nu en dan dienst doet als bioscoop. De academie gaat op in de Hogeschool Midden Nederland (nu bekend als Hogeschool van Utrecht). Tot 1997 werd het neogotische gebouw gebruikt door de Hogeschool.

1997 - 2010

herbestemming

Vanaf 1997 volgt een roerige periode voor herbestemming. Van hotelplan tot grandcafé. Van theatercentrum tot sloop. Uiteindelijk wordt in 2010 besloten het gebouw te ontwikkelen tot woningen en commerciële ruimtes.

2015

het klein seminarie

Begin 2015 is het historische gebouw volledig opgeleverd met woningen en commerciële ruimtes en komt een deel van het gebouw weer in het teken te staan van een plek voor ontwikkeling doordat Nab Advies Bureau haar trainingsruimte realiseert. Uiteraard een trainingsruimte onder de naam: ‘Het klein seminarie’.

Het klein seminarie - historie
Het klein seminarie - historie
Het klein seminarie - historie
Het klein seminarie - historie

het klein seminarie

een historische plek voor ontwikkeling